เกี่ยวกับธุรกิจหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2021/09/29

ขอบคุณมาก.

ด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศและการยกเลิกกฎหมายป้องกันการแพร่ระบาด

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

เปิด 17.00 น.

24:00 น. คำสั่งสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม เราจะกลับมาเปิดทำการตามปกติ

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเมืองนี้ร่วมกับลูกค้าของเราอย่างจริงจังมากขึ้นกว่าเดิม

เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณในอนาคต ม. (_ _) ม