ตามกฎหมายการป้องกัน Manen

2021/04/13
logo

ตามกฎหมายการป้องกันโรคติดเชื้อจะเปิดให้บริการในช่วงเวลาสั้น ๆ ขึ้นอยู่กับตารางเวลา

ขอขอบคุณ.

งวด

ตั้งแต่วันที่ 4/5 ถึง 5/5 (วันพุธ)

เสมอ 17:00 เปิด 20:00 ปิด

มันจะเป็น.

ในช่วงเวลาดังกล่าวจะปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์

ขอขอบคุณ.